В СУ "Пейо Яворов" днес подаването на документи вървеше безпроблемно. Родителите се застраховат, посочвайки поне десетина желания.
В СУ "Пейо Яворов" днес подаването на документи вървеше безпроблемно. Родителите се застраховат, посочвайки поне десетина желания.
В СУ “Пейо Яворов” днес подаването на документи вървеше безпроблемно. Родителите се застраховат, посочвайки поне десетина желания.

Проблемът с децата на родители гурбетчии е решен. Вместо тях близки роднини могат да подписват документите за прием в гимназия. Разпореждането е на просветното министерство, след като се оказа, че стотици 7-класници от Пловдив и региона, чиито родители не са в България в момента, са затруднени с кандидатстването и не могат да подадат заявления за прием в профилирани и професионални паралелки. Върху заявлението родственикът декларира писмено и собственоръчно отсъствието на родителите на ученика от страната.  В центровете, където приемат молбите на хартиен носител, се изисква присъствие на майка, баща или настойник. Почти никой от отглеждащите децата баби, дядовци или роднини няма пълномощно за тази процедура. При подаването на заявление онлайн пък се натиска бутон „потвърди“, при който излиза декларация за съгласие на родителя. Родителите трябва да попълнят заявление с желаните паралелки, трябва да носят за сверяване свидетелството за завършен седми клас и служебна бележка с оценките на учениците от националното външно оценяване.

Проблемът касае предимно децата от ромски произход, няма да имат възможност да продължат образованието си след основното.

Списъците с приетите на първо класиране излизат до 27 юни, а записването им е от 28 до 30 юни. В същия срок се подават и заявленията за участие във второ класиране.

Учениците, класирани по второ или следващо желание на първо класиране, имат възможност да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във второ класиране в същото училище. Ако изберат втората възможност местата им ще се запазят, но в същото време ще имат възможност да се класират за по-предно желание. Има и трети вариант – да не предпочетат нито една от тези възможности, което означава, че губят мястото си. Учениците, които не са се записали след първо класиране и са подали документи за второ, не пренареждат желанията си.