Издателите оттеглят жалбата си пред Върховния съд, обещаха само учебникът по история за петокласниците да е готов до края на септември, за да влезе в класните стаи

6058-310-0

Учениците в 1 и 5 клас, за които ще се прилага новият закон за предучилищното и училищното образование от 15 септември, година ще учат по старите учебници. За това се договориха днес Министерството на образованието и науката и Асоциацията на издателите. Споразумението на практика решава проблематичната ситуация с учебниците за двата класа. С подписите си издателите се ангажират да оттеглят жалбата си пред Върховния административен съд, както и да внесат проектите на учебници по „История и цивилизации“ за V клас до 9 юни 2016 година. От своя страна МОН се ангажира да оценява едновременно всички учебници по останалите предмети след 9 август.

Целта е по този начин учебникът по история за V клас, който единствен има напълно различно съдържание от досегашния, да бъде готов възможно най-близо до 15 септември. Директорът на издателство „Просвета“ Никола Кицевки коментира, че очаква децата да имат нов учебник най-късно до края на септември.

По останалите предмети за учебната 2016/2017 ще се учи по старите учебници. Всяко дете ще има на чина си буквар на 15 септември, категорична беше министър Кунева. Тя изрази увереност, че учителите ще се справят с новостите в математиката за 1 клас – смятане по десетици, за което не се изисква нов учебник.

Министър Кунева обясни, че министерството е провело фокус групи с учители и пробни уроци с ученици, от които изводът е, че учителите и децата ще се справят с новите програми и действащите учебници.

За учителите са предвидени насоки, методически указания, както и обучения, които стартират от следващата седмица. МОН има график за обучения и през цялото лято.