НБ „Иван Вазов“ започна реставрация на стенописното пано във фоайе „Изкуство”, създадено в периода 1973 – 1974 г. и е представено при откриването на библиотеката. То е изградено по мотиви от произведения на Иван Вазов от трима големи български художници. Георги Божилов – Слона е творил върху повестта „Чичовци“, Йоан Левиев – върху романа „Под игото“ и комедията „Службогонци“, а Христо Стефанов – върху „Епопея на забравените“. Техниката е мокро фреско.

Водена от идеята да запази в добро състояние за бъдещите поколения тази изключителна монументална творба, библиотеката предприема реставрацията преди времето да нанесе сериозен отпечатък и вреда. Проблемите, които са установени, са общо замърсяване на живописния слой от прах, нарушения на мазилката, побеляване.

Предвижда се цялостно почистване на живописната повърхност, укрепването й с реставрационни полимерни материали, отстраняване на нарушените части, полагане на китове и живописна реинтеграция. Реставрацията се извършва от художник-реставратор Евгени Генчев.