Обучават студенти в производството на иновативни хранителни продукти, основани на традиционни рецепти и технологии по проект с Франция, Румъния и Унгария

DSCF1032

Още два корпуса на Университета по хранителни технологии ще бъдат изцяло реновирани по оперативна програма „Региони в растеж”, обяви днес ректорът проф. Кольо Динков. Общата сума, която ще бъде вложена за реконструкцията на първи и втори блок, е 3 млн. лева. Вече е извършено енергийни и техническо обследване. Разработен е и технически проект с мерки за енергийна ефективност.

„Трети и четвърти блок са енергийно обновени. Университетът по хранителни технологии е единственото висше учебно заведение, което получи за част от сградния фонд сертификати за енергийно спестяване със срок на валидност 30 години, уточни проф. Динков.

В момента вузът работи по проект  по „Еразъм+” за производство на иновативни хранителни продукти, основани на традиционни рецепти и технологии. Партньор по него са 3 университета от Румъния, Франция и Унгария, както и водеща в хранителния сектор фирма от Румъния. Целта на проекта е обучение на студенти в производството на нови храни чрез прилагането на съвременни технологични процеси.

С Холандия, Англия, Румъния, Италия и Унгария, УХТ работи и по проект  за изграждане на устойчиви хранителни вериги по програма ИНТЕРРЕГ – Европа, съобщи заместник-ректорът по проектна и информационна дейност проф. Николай Менков. Партньори са университети, организации и регионални власти от различните държави. Проектът е насочен към подобряване на регионалните политики за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на нарастващите изисквания на потребителите в ЕС. УХТ представя технология за оползотворяване на отпадъци от производство на розово масло, които се влагат в създаването на пробиотици. Общият бюджет на проекта е 1560512 евро.

.