Rektor_UFT

Много от фирмите в хранителната индустрия разполагат с по-добри изследователски центрове за наука, отколкото университетите, които са тясно специализирани и профилирани за тази дейност. На базата на контактите с тях, тъй като целият мениджмънт в компаниите от бранша са бивши наши колеги, успяваме да правим наука.  Голяма част от нашите компании партньори ни предоставят всички необходими условия при тях да провеждаме изследователската работа. Това каза пред “Уча в Пловдив” ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Кольо Динков. Висшето училище е домакин на 62-та научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии”, която събира учени от страната и чужбина.

Благодарение на добро партньорство на бизнеса университетът модернизира лаборатории и бази за практика. Именно с  подкрепа на фирми от хранителното машиностроене и млечния бизнес е изградена нова учебно-произовдствена база. Цялото оборудване – най-новата линия за производство на бели саламурени и жълти сирена, е дарение на партньори от бранша.

“Успяваме да поддържаме ниво спрямо средствата, които се отделят за висшите училища.  Догодина се очаква бюджетите ни да бъдат още по-редуцирани. Не искам да споменавам цифрата за наука, тя е в рамките на грешката. Как се правят изследвания с под 100 000 лева годишно”, коментира проф. Динков. В момента се подготвят проекти  по програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, с които ще се финансира науката през следващите четири години. Вузът върви и към плавна промяна на учебните планове и програми, за да отговори на вкуса и нуждите на времето.

УХТ вече може да се похвали и с франчайз обучение в Гърция по специалност “Анализ и контрол на храните”. Преподаватели от пловдивския вуз ще обучават по наша програмастуденти от Технологичен образователен институт, Гърция, с който вчера е бил подписан договор за сътрудничество. Вървят преговори и с италиански партньори.