Призът е за 4-курсничката Александра Драгинова от специалност „Психология“

Пловдивската Алма матер учреди ректорска стипендия „Студент на годината на ПУ „Паисий Хилендарски“, която бе връчена по повод 8 декември. Стипендията е лично дарение на ректора на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов и е в размер на една ректорска заплата.

Първият носител на стипендията за отличен успех, активна гражданска позиция и принос в издигането на авторитета на висшето училище е Александра Янкова Драгинова, студентка от 4-ти курс на специалността „Психология“ в Педагогическия факултет.

От 2019 г. Александра е доброволец към фондация „Пловдив 2019“ и БЧК. През 2020 г. става част от екипа на общност „Каузи и начинания“ по проект „Социални иноватори“. Средният успех от следването ѝ до момента е Отличен 5.75. Притежател е на Youth Pass от студентска мобилност по програма „Еразъм+“ в Университета Магдебург, Германия. Работи като преводач с немски език на свободна практика.

Провокирана от проблемите на социалната изолация, в която неочаквано са въвлечени хора от всички възрасти, Александра създава блога си aleksmind, който продължава да поддържа. Стресът и неговите лица, Плацебо ефектът – мит или реалност, Кратки съвети за психично благополучие по време на карантина са само част от популярните теми, които Александра обсъжда с широката публика.

Специално внимание Александра отделя и на стреса, на който са подложени родителите, съвместяващи работата от вкъщи с активна грижа за дистанционното обучение на децата си, особено на тези от 1-ви до 4-ти клас.

Александра е след студентите психолози, обучени да прилагат в практиката си тестовете, разработени в рамките на научното изследване BURNOUT Q. Освен, че владее езика на Гьоте, тя има собствен стил на писане с европейски привкус. https://www.aleksmind.com/about-me/