Наетите непълнолетни за 2019 година са 9400, показват данните на Главната инспекция по труда

Рекорд на наетите непълнолетни у нас показват данните на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда”. Броят на работещи деца за миналата година е бил 9 400. Статистиката бе огласена по повод днешния Световен ден срещу детския труд.

Според наблюденията на Инспекцията по труда при ръста на безработицата намаляват исканията за наемане на непълнолетни лица. За петте месеца на 2020 г. инспекцията дала 540 разрешения за младежи до 18 г. и 8 за ненавършили 16 г. За същия период на м.г. разрешенията са били съответно 1639 и 31, а през 2019 г. е постигнат рекорд с 9400 разрешения.

От Международната организация на труда смятат, че коронавирусната криза може да подтикне милиони уязвими деца към детски труд, поради предизвикания от нея икономически шок и намаляването на средствата за препитание на хората.

У нас детският труд в най-тежките му форми е елиминиран, а в трудовото законодателство е регламентирана и специална закрила по отношение на наемането на непълнолетни. Детският труд до 16 г. е забранен, тъй като това е конституционно определената възраст за задължително образование в България. Разрешения за деца под 16 г. се дават само по изключение – най-вече за участие на талантливи деца в театрални и музикални състави, в кинопродукции. Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията е престъпление. Трудовото законодателство предвижда облекчени условия на труд за непълнолетните. За тях полагането на нощен и извънреден труд е забранено.

Непълнолетните работят при намален работен ден от 7 часа при заплащане не по-малко от минималната заплата и имат право на удължен отпуск от 26 дни. Те могат основно да се наемат в сферите на ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-честите нарушения са свързани с не вписването в трудовия договор на удължения платен годишен отпуск. През 2019 г. са установени 119 случая на наети непълнолетни без разрешение от Инспекцията, за които се уведомява Прокуратурата.

Днес отбелязване и Световният ден срещу детския труд, като за пръв път този ден се отбелязва през 2002 година и има за цел да определи минималната възраст, на която децата могат да започнат работа.