МОН ще финансира университетите, които искат да привлекат кандидат-студенти от българска народност, живеещи в чужбина

Министерството на образованието и науката предлага на Министерския съвет да приеме нова национална програма – „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“.

Програмата ще се изпълнява в рамките на 3 години, а общият ѝ бюджет е 2,5 млн. лв. Допустими бенефициенти са висшите и неделните училища. Новата национална програма е насочена към кандидат-студенти от България и чужбина, чуждестранни граждани и лица без българско гражданство, които са от българска народност и пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава, и граждани на Република Северна Македония.

В рамките на програмата се предвижда организиране и провеждане на най-малко 5 информационни кампании за популяризиране на българското висше образование в чужбина. За тази цел МОН ще наема зали за провеждане на информационните кампании, ще подпомага вузовете да наемат до 3 щанда на международни изложения, ще отпечатва рекламни материали на английски език. Просветното министерство се ангажира да предоставя рекламни материали на неделните училища за популяризиране на български университети.