МОН и социалните обменят информация за децата, които не ходят редовно на училище

61079210-620x348

Министерството на образованието и науката и Агенцията за социално подпомагане ще си сътрудничат, за да бъде ограничено отпадането на учениците от училище и източването на публични средства от родители, които лишават децата си от образование. Това предвижда споразумение, подписано от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и изпълнителния директор на Агенцията Цветан Васев.

Министерството ще разработи модули за въвеждане на информация за отсъствията на децата и учениците като част от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Към агенцията ще бъде подавана информация от МОН за записаните в групите за задължителното предучилищно образование, за записаните в училище, както и за записаните за първи път в първи клас. Просветното ведомство ще съобщава и кои ученици са напуснали или отпаднали от училище. Всеки месец Агенцията ще получава данни за всички, които имат отсъствия без уважителни причини. Споразумението предвижда тази информация да бъде подавана до 5-то число на месеца за предходния.

Агенцията, от своя страна, ще информира МОН за прекратена или спряна помощ на ученици при отсъствия или отпадане от училище, както и на деца за неизвинени отсъствия или отстраняване от групите за задължително предучилищно образование.