Проектът за консервация и реставрация на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ е внесен за съгласуванe в Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, след което предстои издаване на строително разрешение. Това съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов. Сградата на най-старото училище в града е недвижима културна ценност от национално значение.

„Надяваме се да възродим тази емблематична за Пловдив сграда с помощта на държавата“, подчерта райкметът.

Предвидена е реставрация на фасадите на училището, възстановяване и укрепване на мазилките  и декоративно-пластичните каменни елементи, подмяна на покривните покрития и водосточни тръби, реставрационни работи по оригиналната дървена дограма и обков на прозорците и вратите, на интериорните елементи – стълбища, парапети, настилки, стени, тавани, ремонт на санитарните възли и на спортните площадки, реновиране на оградата, на откритите сцени, перголата и фонтана.

Планирани са мерки за подобряване на енергийната ефективност, подмяна на ел. и ВиК инсталациите и обзавеждането, възстановяване на дворното пространство, поставяне на мълниезащита, изграждане на охранителна система, инсталиране на видеонаблюдение, пожароизвестителна система, интернет, мултимедия и художествено осветление.