Със заповед на здравния министър от понеделник могат да се провеждат занимания в училищата за ученици със сензорни увреждания, извънкласни дейности и занимални

От 1. март се разрешава провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове и други обучителни клубове и школи, организирани от юридически и физически лица. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със своя заповед, издадена днес. Занятията трябва да се провеждат в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID-19.

Допуска се и провеждането на присъствени учебни занимания в училищата за ученици със сензорни увреждания.

Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция. Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.

От 1 март се разрешава провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната, а от 1 април – и в чужбина. Разрешават се и изложенията при създаване на организация за еднопосочно движение и спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между посетителите.

От 1 март, между 6:00 и 23:00 часа, се разрешават посещенията в заведения за хранене, с изключение на дискотеки, пиано-барове, вариетета и нощни клубове, които ще отворят от 1 април.

Изискванията към обектите, които ще отворят на 1 март, са: да използват не повече от 50% от капацитета си, при настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска за лице от персонала.

Отново от 1 март, в часовия диапазон между 6:00 и 23:00 часа, работата си могат да възобновят и игралните зали и казината, при използване на не повече от 50% от капацитета си и носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите.