Промените в Наредба 10 допускат заложените в дуалната форма стажове на място във фирмите, провеждането на олимпиади и състезания в училище, полагането на изпити при самостоятелно и задочно обучение

Учебните практики ще могат да се провеждат присъствено при определени условия в гимназиите, в които учениците се обучават електронно със заповедта на здравния министър. Това става ясно от промените на чл.40 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Часовете по учебна и по производствена практика за придобиване на професионално образование ще бъдат разрешени, ако не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. В повечето случаи за провеждането на практическите занимания са необходими специфични машини, лабораторни условия, техника, което прави невъзможна реализацията им в домашни условия. Тези часове ще се осъществяват присъствено, при спазване на нужната дистанция и задължително носене на защитни маски.

По същата причина ще продължи и присъственото провеждане и на дуалното обучение при спазването на всички противоепидемичните мерки. Директорите са в преки контакти с фирмите и предприятията, в които учениците са разпределени, където стриктно се спазват правилата за дезинфекция.

Що се отнася до ученическите олимпиади и състезания, според разпоредбите на МОН те ще бъдат разрешени за всички, но не трябва да се допуска смесване на ученици от различни паралелки. Необходимо е да се спазват противоепидемичните мерки за дистанция, носенето на защитни маски и дезинфекция.

Полагането на изпитите при самостоятелна и при задочна форма на обучение също може да бъде на място в училище, ако няма техническа възможност за провеждането им в електронна среда. И тук се поставя изискването за спазване на противоепидемичните мерки. Очните занятия при задочната форма обаче могат да се провеждат и електронно.

В училищните сгради се допускат учители, които работят на територията на училището, докато учениците са в обучение от разстояние в електронна среда.

За всички други дейности, за които е невъзможно или неуместно провеждането им в електронна среда от разстояние, също може да бъде допуснато изключение, но само след получено разрешение от министъра на образованието и науката.