Ще бъде разработена нова Национална програма за насърчаване на спорта и спортните дейности в училище. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и министъра на младежта и спорта доц. Димитър Илиев. Предстои двете институции съвместно да разпишат дейностите, които ще се финансират, като целта е програмата да започне да действа от 2024 г.

До момента спортните дейности са обединени в обща програма, заедно с изкуствата, но индивидуалните спортове на практика са изключени от нея. МОН ще подкрепя инициативите на ММС в посока масови активности сред младите хора и здравословен начин на живот.

Министър Димитър Илиев представи инициативата „Спорт в училище след училище“.

„Стотици родители искат децата им да спортуват и са принудени да ги водят в различни спортни бази след часовете. Нека да помислим как повече клубове да отидат в училище и така улесним учениците“, каза доц. Илиев.

Според него не само материалната база е проблем, но и недобрата връзка на места между училищната мрежа и спортните клубове. Двамата министри обсъдиха провеждането на часовете по физическо възпитание и мерки как да бъдат по-добре организирани. За решаването на тези и други проблеми се създава междуведомствена работна група между двете институции, бе договорено още на срещата.