Събраната информация от пазара на труда ще се използва за адаптиране на учебните програми в професионалното образование

Как да се идентифицира нуждата от кадри за бизнеса и да се събира информация за това какви умения изискват работодателите.

Това бе една от темите на работна среща в МОН с представители на сектор „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ). Дебатът бе в рамките на проект „Качество на учебното съдържание в професионалното образование и обучение“, изпълняван по програма „Еразъм+“. Към момента няма достатъчно данни какви ще са бъдещите тенденции в различните сектори. Събраната информация от пазара на труда ще се използва за адаптиране на учебните програми в професионалното образование. В работната среща участваха зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, експерти от МОН, представители на ИКТ сектора, на университети, на БАН и на петте центъра по националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ в Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София.

Според прогнозите в съвременната икономика 4 от всеки 5 работни места ще са свързани с висококвалифицирани дейности.

Моделът за събиране на информация от бизнеса ще бъде приложен пробно в три сектора – ИКТ, строителство и транспорт. Информацията ще включва: специализирани умения (общи за сектора и специфични за професията), умения за използване на технологии, свързани със сектора и конкретната професия, и преносими умения и компетентности.

Събраните данни ще са от полза и за работодателите, и за експертите, разработващи учебните програми, за учениците и родителите им. Те може да се използват и за прецизиране на компетентностите в държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите и на изпитните програми.