11-класникът представя проект на модел за машинно обучение

Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ представя страната ни на 33-ото издание на Европейския конкурс за млади учени EUCYS в Лайден, Нидерландия. Градът домакин, който посреща международни млади таланти на възраст между 14 и 20 години, е и Европейски град на науката за 2022 г.

Форумът се провежда от 13 до 18 септември, а България е представена от трима ученици – Радостин от МГ, Стивън Огнянов и Петър Жотев от СМГ. Те са избрани чрез участие в националния конкурс „Млади таланти“, организиран съвместно от МОН и Института по математика и информатика – БАН, в който са победители. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Пловдивският 11-класник ще представи проект на модел за машинно обучение, който може да анализира таблични данни и да се прилага навсякъде, където те се срещат – в образованието, финансите, здравеопазването.

През май т.г. Радостин спечели втора награда от най-големия научен конкурс за гимназисти в света Regeneron ISEF, който се проведе в Атланта, Джорджия. Той бе най-младият български участник, който някога се е класирал за ISEF и получи наградата на ACM (Association for Computing Machinery) и 3000$. Проектът му представя нова невронна архитектура за класификация на данни, разработена с неговия научен ръководител Тодор Колев. Тя вече е включена в библиотеката tsai и се използва активно.