Децата от СУ „П. Хилендарски” пишат красиви мисли към съучениците си, разказват за своето семейство и мечтаната професия

Как изглеждам в очите на моя съученик. Повече или по-малко сполучливи портрети, направени според уменията им да творят с молив, бои или пастели, събират първолаци във „Весело албумче”. Нетрадиционният персонален албум съдържа изображения на децата от класа и техните семейства, както и позитивни послания, които те отправят едни към други. Идеята на преподавателя Пенка Близнакова е така да подпомогне процеса на ограмотяване, да възпита толерантно отношение и изграждане на приятелства, както и партньорство с родителите. Резултатите от реализираната от нея практика бяха представени на Регионална конференция на началните учители, организирана от РУО Пловдив.

Какво представлява страничката за всяко дете – освен, че поставя своя снимка, то само си прави автопортрет, а до него е рисунката на негов съученик – такъв, какъвто го е видял. Автора на рисунката пише и красиви мисли за приятеля си. За да стане страничката пълна, детето рисува дома, а отстрани залепя разпечатаното от учителя стихотворение на Ран Босилек – „Родна стряха”. Освен жилището си, първолакът трябвало да изобрази членовете на семейството си и да разкаже накратко за тях. На финала всеки записва своята мечтана професия и рисува предметите, свързани с нея.

“Веселото албумче” било презентирано с огромен успех на годишното утро на 1. клас пред учители, родители и гости и получило изключителна популярност.

За да стимулира активността на децата, когато станат във 2. клас, Близнакова прилага технология за развиване на комуникативно-речевите умения и насърчаване на читателската активност на учениците. В книжката за авторско творчество „Малки писатели” са събрани стихотворения, песни, разкази, приказки, гатанки и даже ученически бисери. Целта е учениците да натрупат лексика, да развият творчески умения за създаване на писмени художествени текстове и да се окуражат творческите им хрумвания.

Предговорът и посланието към учениците са на класния ръководител, който подбира най-доброто на всяко дете от изминалата учебна година за книжката. До творбата на ученика има негова снимка, както и блиц интервю. Илюстрациите са на любими герои от приказки и анимации. Всяко дете получавало книжката като подарък при завършването на 2. клас с пожелание да запазят в сърцата си имената на своите съученици като имена на истински писатели.