Момичето от ромски произход от с. Дълго поле, което се дипломира в СУ „Хр.Г.Данов“, ще получи подкрепа от фонд „Искам да уча“ на Център за междуетнически диалог „Амалипе“

Годишна стипендия в размер на 1200 лева спечели първокурсничката от Факултета по обществено здраве на Медицински университет-Пловдив Зюмбюла Ламбова. Тя попадна в списъка на одобрените за финансова подкрепа студенти от фонд „Искам да уча“ на Център за междуетнически диалог „Амалипе“. Момичето от ромски произход от село Дълго поле не просто успява да завърши с отличен успех средното си образование, но и да се пребори с кандидатстудентските изпити и да се класира за специалност „Лекарски асистент“.

През миналата година центърът стартира фонд за зрелостници, които имат мотивация да продължат да учат, но нямат финансова възможност, и за студенти. Целта е да могат да покрият семестриалните си и таксите за общежития, както и учебните помагала. През лятото на тази година бе обявен първият конкурс и след детайлен преглед на кандидатурите експертите одобряват Зюмбюла да получи подкрепа, наред с други младежи от страната.

След като завършва специалност „Деловодство и архив“ в Обединено училище „Христо Ботев“ в село Дълго поле, откъдето е родом, тя продължава образованието си в СУ „Хр.Г. Данов“, където се дипломира.

Зюмбюла до швейцарския посланик Мюриел Берсе Коен през 2019 г.

В основното училище Зюбмбюла развива активна доброволческа дейност като председател на Ученическия парламент. Заедно със своите съученици успяват да реализират кампанията „Дари храна – дари любов“, раздавайки хранителни пакети в домовете на възрастни хора. Победител е в конкурси на теми “Превенция на ранните бракове” и “Борба с езика на омразата”. Когато е в 8 клас е избрана да бъде посланик за един ден и сяда на стола на швейцарския дипломат Мюриел Берсе Коен. Посланик Коен я окуражила да не се отказва от училище, да бъде упорита и да следва мечтите си, защото България има нужда от всички деца, независимо от каква общност са.

За завършване на средното образование й помага програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, в която тя участва. Програмата се финансира от Тръста за социална алтернатива и благодарение на нея Зюмбюла получава безплатно своите учебни помагала. В продължение на две години се готви упорито за изпитите в Медицинския университет.

Студентите, удостоени със стипендии, поемат ангажимент да участват в събития, организирани от „Амалипе“, да помагат като наставници или да се включват в други доброволчески дейности на организацията.

На изпращането на випуск 2023 в СУ “Хр. Г. Данов”.