Децата от иновативната паралелка в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ решават проблеми чрез метода на дизайн мислене, майки демонстрират техники за раздвижване в клас

Робот, който се носи в раницата и съветва какво и кога хапнем, смарт часовник, напомнящ, че е време за спорт и телефон с приложение за разходка и физически активности. Това са само част от идеите, които генерираха първокласници, прилагайки метода на дизайн мислене по темата: „Как да живеем здравословно“. Децата от 1 б клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ работят по иновативния метод от началото на годината.

В продължение на две седмици учениците правили проучване сред родители, учители, съседи, анкетирали даже готвачите в училищния стол защо хората често нарушават здравословния начин на живот. Заедно с класния си ръководител Антоанета Йошкова посетили фабрика за шоколад, където също провели интервюта с персонала.

Резултатите бяха представени на открит урок, на който първолаците припомниха кои са най-важните елементи, които определят човешкия живот като здравословен. На дъската те залепиха отговорите от проучването, групирани в три категории – спорт, храна и лакомства. Разделени на екипи, те трябваше да генерират идея, която да нарисуват, отчитайки здравословните правила.

За да ги подкрепи по-лесно да се справят със заданието, Йошкова предостави кубче, възлагайки да изберат подходящи изображения за страните измежду серия картинки. В процеса на игра се роди и името „Умното кубче Здравко“, а всяка от страните напомня, че е време за спортуване, хигиена, естествени витамини от плодове, музика.

Родителите на първолаците бяха гости на откритото занимание, а една от майките даже участва, демонстрирайки техники за раздвижване в клас. Друга пък разясни кои са най-вредните съставки в ежедневния ни хранителен режим и даде рецептата за приготвяне на здравословните сладки, с които почерпи присъстващите.

Първокласниците обещаха да предат кубчето на свои съученици, които да оценят дали е полезно. Обратна връзка за самооценка бе постигната с листчета с емотикони, на които всеки ученик отбеляза как се е чувствал по време на часа.

Прилагането на метода на дизайн мислене в иновативните паралелки от първи клас е част от училищния проект за иновации, с който училището бе одобрено за иновативно през 2021 г.

„Въвеждането на метода в класната стая има за цел да приучи учениците към спазване на алгоритъма за генериране на работещи решения на нерешими проблеми, разбира се подходящи за конкретната възраст. Впоследствие децата работят върху по-сложни проблеми, прилагайки един и същи алгоритъм. С този метод работят екипите за иновации в големи компании от корпоративния свят“, казва директорът Ирена Душкова.