Училищата, които са на две смени, стартират занятията, както досега, в 7.30. Утвърдиха стандартите за организация на дейностите, за оценяването и статута на учителите

Отпадат количествените оценки за втори и трети клас, учениците от начален етап няма да повтарят годината

13230746_1197228763623379_1307965554_o

Часовете в училище да започват не по-рано от 8 часа с изключение на училищата, в които се учи на две смени. При двусменен режим сутрешните занятия ще започват не по-рано от 7.30 часа, а втората смяна трябва да приключва до 19 часа. Междучасията не трябва да са по-малко от 10 и повече от 30 минути. По изключение може да се дават до две почивки от по 5 минути при учене на две смени. Това  регламентира стандартът за организация на дейностите в училище, който бе утвърден днес от министъра на образованието Меглена Кунева. В целодневна форма на обучение в началния и прогимназиалния етап се допуска и разместване на броя на часовете. В дни, когато програмата е по-трудна, часовете за самоподготовка може да се увеличат до 4, а в дните преди ваканцията часовете за отдих и занимания по интереси да са повече. Дава се възможност за интензивно изучаване на български език, ако пропуските на учениците са по-големи. Ваканциите са есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна. Директорите могат да дават до 3 дни на децата при необходимост – грипна епидемия, природни бедствия или авария в училището.

Кунева утвърди още стандарта за оценяване на резултатите от обучението на учениците и стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Въвежда се национално външно оценяване в X клас, отпадат количествените оценки за II и III клас. Учениците от I до IV клас няма да повтарят годината. При държавните зрелостни изпити се увеличава броят на предметите за втора матура. Включени са музика, изобразително изкуство, предприемачество, информационни технологии и информатика. Изпитите след IV, VII и X клас ще се измерват в точки.

Учителският стаж спира да е единственият критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането. На практика това означава, че ако досега кариерното развитие е можело да се осъществява само на периоди от 10 години натрупан стаж, то сега инициативността на учителите, желанието им да се квалифицират и усилията им в училище могат да им помогнат да израснат и в рамките на четири години.