Създаване на иновативни продукти чрез партньорство на науката и бизнеса. За това се договориха  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ в лицето на ректора проф. Румен Младенов  и „Клъстер Тракия икономическа зона“. Инж. Пламен Панчев, основател на ТИЗ и председател на Клъстера, връчи удостоверение за членство на университета.

„Надявам се нашите студенти да имат професионална реализация в ТИЗ, да останат в Пловдив, тук да създадат семейства и деца и градът да просперира“, каза проф. Младенов.

„Чрез това партньорство осъществяваме пряка връзка между бизнеса и научния потенциал на университета. Научният потенциал предполага развитие в областта на иновациите“, каза директорът на Центъра по технологии в ПУ проф. д-р Илия Илиев. Той припомни, че Пловдивският и Медицинският университет изгражда един от малкото извънстолични Центрове по компетентност, за да развиват съвместни дейности с бизнеса.

„Финализираме създаването на фирма на университета, чрез която можем да продаваме и да участваме в реалния бизнес с нашата интелектуална собственост. Сертифицирането на лабораториите в Центъра по компетентност ще ни даде видимост на пазара. Ще можем да предлагаме нашите научни разработки на бизнеса. Ние сме класически университет, който тепърва намира мястото си в иновациите, в приложната наука“, смята проф. Илиев.