Пловдивският университет се отказва от традиционното откриване на академичната година поради епидемиологичната обстановка. През последните години висшето училище приветстваше първокурсниците в последния петък на септември, но утре, за да няма струпване на студенти на едно място, откриването ще е по факултети. Официално занятията стартират на 28 септември. Ректорът проф. д-р Румен Младенов е записал видео обръщение към академичната общност, което всеки факултет ще излъчи. След виртуалното му приветствие поздравления към първокурсници, студенти и преподаватели на ПУ отправят кметът Здравко Димитров и неговият заместник в ресор „Образование и бизнес развитие“ Стефан Стоянов. За тържествената атмосфера са подбрани кадри от церемониалния ритуал по предаване и приемане на знамето и символите на ПУ, заснети предишни години. Видеопродукцията съдържа също и мотивиращо приветствие на приетата с максимален бал в специалност „Психология“ – първокурсничка Светлана Ангелова-Георгиева.

Всеки от 9-те факултета ще даде старт на новата академична година по начин, обявен на съответния специализиран сайт.

Ръководството на Филологическия факултет е взело решение основната форма за провеждане на учебните занятия да бъде традиционната ‒ в присъствена работна среда.

„По преценка, направена с оглед на обстоятелства, заплашващи общото ни здраве, някои преподаватели ще провеждат своите часове дистанционно. Това тяхно решение ще бъде отразено в учебния график заедно със споменаване на електронната платформа, чрез която ще се работи съвместно. През първата седмица от семестъра избрани преподаватели по специалности ще ви приветстват и да ви запознаят с академичната организация на избрания от вас факултет”, обръща се към първокурсниците деканът на Филологическия факултет доц. д-р Константин Куцаров.

Юридическият се готви да посрещне новоприетите в Спортната зала на ПУ на 28 септември в 10:30. Обучението през първи семестър на студентите в редовна форма ще се провежда в електронна среда. Лекциите и семинарните занятия ще се организират в избрани от преподавателя по съответната дисциплина онлайн платформи. Изпитите за редовната сесия на задочно обучение също ще се провеждат в електронна среда.

Педагогическият факултет открива учебната година на 28 септември от 10 часа пред централния вход на Нова сграда в присъствието на студентите, деканското ръководство и администрацията при спазване на всички противоепидемични мерки.