Завършилите новата специалност ще могат да преподават „Човекът и природата“ в 5 и 6 клас и биология, химия и физика в 7 клас

e528e364e7d3de45eec2488d255503e2

Нова специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“ открива Пловдивският университет. Приемът стартира от новата академична година, съобщи зам.-ректорът по учебна и издателска дейност доц.  Мария Стоянова.

Непрекъснатите структурни и съдържателни промени в българското училище изискват гъвкавост и инициатива при предлагане на нови учителски специалности, съобразени с нуждата от конкретни учители-специалисти, коментира доц. Стоянова.

Предвид намаления брой часове по природни науки в българското училище е трудно на учители само по биология, или само по химия или физика да запълнят изисквания норматив от часове и да работят като такива. С преминаването на 8. клас в гимназиален етап много училища в страната ще обучават ученици само до 7. клас. Това още повече ограничава възможността учители с по една или дори с по две специалности да имат часове, с които да покрият задължителния норматив и да бъдат назначени на пълен трудов договор.

Ето защо Пловдивският университет предлага за първи път в страната нова специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“. Завършилите ще получат базисни знания в областта на педагогическите науки, биология, химия, физика и астрономия и ще могат да преподават тези предмети, както и  „Човекът и природата“. Това увеличава шанса им да си намерят работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – Човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7. клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки, тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап.

Учебният план е балансиран по отношение на научни и на педагогически учебните дисциплини. Обучението ще се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната степен. Ще бъдат избегнати трудностите, с които обикновено се свързва изучаването на природните науки, допълни доц. Стоянова.