Кандидатите трябва да са бакалаври или магистри с не повече от една година стаж в училище

 Media-76090-pic

Прием на студенти в две магистърски програми– „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ и „Начална училищна педагогика“ обявява Пловдивският университет. Обучението ще е безплатно , тъй като е част от тригодишен международен проект „NEWTT: Нов път за нови таланти в образованието“, който е финансиран  от Европейската комисия по програма „Еразъм+“. В проекта участват общо 15 организации от 7 европейски държави – Испания, Австрия, Латвия, Румъния, Великобритания и Германия. Българските участници са МОН, ПУ „Паисий Хилендарски“ и  Фондация „Заедно в час”.

Специалността „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап“ ще се изучава в продължение на три семестъра, с един семестър повече ще следват бъдещитемагистри по начална педагогика. Участниците в тези програми ще имат ангажимент да работят от есента на 2017 година до края на проекта през 2019 година като учители в пилотни училища, определени от МОН.

Кандидатите  трябва да са завършили висше образование в България или чужбина с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и да нямат повече от една година педагогически стаж в училище.

Желаещите да се обучават при посочените условия подават молба, автобиография в европейски формат и мотивационно писмо. Документите ще се приемат от 13 февруари до 2 март в кабинет 218 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“ №236. С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 6 март.