Редовната кандидатстудентска кампания ще се проведе от 26 до 30 юни

Пловдивският университет няма да увеличава семестриалните такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти, съобщиха от ръководството на висшето училище. Независимо от увеличените разходи за издръжка и приетия на Министерски съвет от 17 март т.г. по-висок базов норматив за обучение на един учащ се в държавните висши училища, запазваме таксите за всички професионални области и направления, подчертаха от ПУ.

Таксите варират в зависимост от избраната бакалавърска специалност, като за редовно обучение те са между 500 и 640 лв., а за задочно – от 400 до 520 лв. Определеният базов норматив, който влезе в сила от 1 април 2022 г., е в размер на 700 лв.

Подготовката по защитените специалности в областите с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда ще продължи да бъде безплатно през целия курс на обучение, казаха още от висшето училище.

От заплащане на кандидатстудентски и семестриални такси са освободени кръглите сираци до навършване на 26-годишната си възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност, военноинвалидите, настанени в приемно семейство или институция, майки с три и повече деца.

Редовната кандидатстудентска кампания ще се проведе в периода от 26 до 30 юни, като на първата дата е организиран най-масовият изпит по български език. По традиция изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“ са в три кръга от 14 до 16 септември.