В състезанието могат да участват ученици от 9 до 12 клас, най-добрите зрелостници получават шанс да учат в Биологическия факултет

Състезание за гимназисти „Пътешествие в биологията”, организира на 21 март Пловдивският университет. Целта на инициаторите от Биологическия факултет е насърчаване на интереса на учениците към природните науки, развитие на творческия талант и интелектуално съревнование между тях. Право на участие имат ученици от 9 до 12 клас на всички средни училища, които проявяват интерес към биологията.

Състезанието включва два независими етапа – теоретичен и практически.  Първият е само за ученици от 11 и 12 клас, които ще трябва да се справят с тест от 30 въпроса и задачи от отворен и затворен тип в рамките на два астрономични часа. Вторият етап е за всички и се състои в отборно решаване на три практически задачи, като например конструиране на модели на биологични структури, анализ на генетични казуси или лабораторни експерименти. Състезателите ще бъдат разпределени в екипи от по трима ученици и ще имат време за работа един астрономически час.

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извършват от комисия от преподаватели в Биологическия факултет. Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (между 5. 50 и 6. 00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност във факултета без да полагат кандидатстудентски изпит.

Награди и изненади очакват ученическите отбори, постигнали най-високи и най-оригинални резултати от съвместното решение на практическите задачи през втория етап.