2293 са новите студенти след първо класиране, липса на желаещи да учат математика, физика и политически науки, сочат данните от първо класиране

 

Най-голям процент заети места на първо класиране в редовна форма са „Изобразително изкуство“ – 93,33%, „Машинно инженерство“ – 91,67%, и „Психология“ – 91,25%. Това отчете Пловдивският университет на първо класиране. Записаните първокурсници са 2293. 2123 са приети по държавна поръчка, което е 65,4% от утвърдения държавен прием, а 170 ще се обучават срещу заплащане. Подадените декларации за второ класиране с амбиция за по-предно желание са 750, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. Мария Стоянова.

82,14 на сто от местата за музикално и танцово изкуство са заети, за „Право“ – 81,54%, „Биотехнологии“ – 81,25%, „Филология“ – 81,22%, и „Химически науки“ – 80%. В изброените направления изцяло са попълнени бройките в специалностите: „Автомобилна техника“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – френски с втори чужд език“, „Музика“ и „Медицинска химия“. В направление „Химически науки“ броят на записаните след първо класиране е по-голям от общия брой записани след всички класирания през миналата учебна година, подчерта доц. Стоянова.

При педагогическите науки приемът след първо класиране е за 65,11% от обявените бройки в „Педагогика“. Най-голям е интересът към  „Предучилищна и начална училищна педагогика“, като в нея са запълнени 82,5% от местата.

Със сходен брой записани първокурсници е и направление „Педагогика на обучението по…“, а някои от специалностите са с изцяло осъществен прием: „Български и руски език“, „Български и немски език“, „Български език и история“, „Български език и гражданско образование“. До 95% са запълнени местата в специалностите „Биология и английски език“ и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, а 80 на сто – в „Педагогика на обучението по изобразително изкуство.“

В професионално направление „Икономика“ са заети 75,20% от  акредитираните по държавна поръчка бройки. В специалност „Финанси“  места няма,  а в „Маркетинг“, „Счетоводство“ и „Международни икономически отношения“ са попълнени съответно 84%, 80% и 76% от обявените бройки. Само в бакалавърската програма „Макроикономика“ има по-малък брой записани – 6 души, а свободните места са 19.

Едва половината места са попълнени за „Социология, антропология и науки за културата“. Най-много записали се – 100%, има в бакалавърска програма „Културен туризъм“ и в „Социология и науки за човека“ – 90%. Над половината от обявения си брой са запълнили специалностите от областите „Информатика и компютърни науки“ – 60,83%, „Комуникационна и компютърна техника“ – 56,12% и „Биологически науки“ – 55,56%. В златната среда след първо класиране са „Социални дейности“, „Администрация и управление“ и „История“, като те са записали съответно 46,15%, 41,54% и 41,02% от студентите, които ще бъдат приети за новата учебна година.

С най-малко заети места след първо класиране са „Електротехника, електроника и автоматика“ (36,67%), „Философия“ (33,33%), „Политически науки“ (28%), „Математика“ (26,67%) и  „Физически науки“ (25%). За разлика от предишни години, когато още след първо класиране държавниият прием се изпълваше, тази година в специалността „Теология“ са запълнени само 3 от 15-те места.