Ravi Agarwal

Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ ще връчи Пловдивският университет на тържествена церемония утре на световноизвестния математик проф. Рави Агарвал.

Присъждането на почетното звание е по повод 70-годишния юбилей на проф. Агарвал, както и като признание за изключителния му принос в развитието на математиката и нейните приложения, обясни деканът на Факултета по математика и информатика проф. Антон Илиев.

Проф. Рави Агарвал е ръководител на катедра в Университета A&M в Тексас, САЩ. Той е главен редактор на 4 списания с импакт фактор и член на редакционните колегии на 40 научни списания с международна редакционна колегия. Автор е на 39 монографии в областта на математиката, публикувал е над 1400 научни статии, които са цитирани над 35 000 пъти според Google Scholar.

Проф. Агарвал има редица съвместни проекти и постигнати резултати с преподаватели от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, бил е и гост-лектор на ПУ.