Чат приложението стартира за свободно ползване на 3 март, а научни и образователни институции ще са първите, които ще го ползват още от сега

INSAIT представи официално днес BgGPT – първия отворен голям езиков модел с изкуствен интелект от последно поколение, създаден за българската държава, потребители, публични и частни организации. В събитието взеха участие министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, Ролф От – шарже д’афер на Швейцарската конфедерация, проф. Мартин Вечев – научен директор на INSAIT и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на института.

„Представянето на българския ChatGPT е много важна крачка не само за научноприложните изследвания в България, но и за развитието на научните ни организации и образованието“, каза министър Цоков. По думите му разработеният от INSAIT модел на изкуствен интелект ще даде възможност за прилагането на тази технология в българското училищно образование и в университетите.

„Можем да предоставим тези ресурси в Дигиталната раница, за да се надгради тя с BgGPT и оттам всяко училище да има своя система, свързана с изкуствен интелект и възможност за персонализиране на образованието. Това е една огромна възможност за подобряване на качеството“, каза още министърът. Той акцентира и на важността от разработване на функционалности за училищата и университетите, с които да се разпознават материалите, разработени с изкуствен интелект.

BgGPT e специално обучен за спецификите на българския език, което ще позволи създаването на приложения и решения в полза на образование, бизнес, здравеопазване, публична администрация и други. В първата си версия моделът е обучен върху над 3 милиарда изречения и се състои от 7 милиарда параметъра.

С обявяването на BgGPT INSAIT декларира, че дава начало на поредица от отворени езикови модели за изкуствен интелект на български език, които ще се развиват в института. За разлика от други подобни платформи (ChatGPT, Bard, Bing), BgGPT не е корпоративна собственост и ще може да бъде свободно използван от български публични и частни организации. Данните за създаване на модела не се споделят с чужди корпорации, а остават в държавата и българските организации.

BgGPT ще бъде напълно достъпен на 3 март на адрес https://bggpt.ai. Междувременно ще могат да се правят регистрации от потребители за получаване на предварителен достъп, но той ще бъде даван приоритетно на научни, образователни, публични и бизнес организации. За да продължи да развива споделеното ползване на модела и неговите приложения, екипът на INSAIT започва и серия от разяснителни срещи и събития.