„Ако не сложа „лесните“ обувки и не тръгна да ги събирам от махалата, няма да мога да се похваля с 60% твърда посещаемост“, казва директорът на ДГ „Щастливо детство“ Евгения Попиванова

Страх ни е от короната, дали учителките ще ги гледат добре, ще ядат ли, а може и да плачат. Това са част от отговорите, които дадоха майки от „Столипиново“ на въпрос защо не пращат редовно хлапетата си в детска градина.

Изненадващо голям брой родители се отзоваха на поканата за среща в рамките на мотивационната кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН. Идеята е да се окаже педагогическа, социална и психологическа подкрепа за деца от уязвими групи, които да бъдат мотивирани да посещават редовно детска градина и училище. За информирането на родителите съдействаха директорите на всички учебни и детски заведения на територията на квартала, а събитието се състоя в залата на Регионалния център за рехабилитация на слепи.

Задачата да убедят родителите колко е важно децата им да посещават градина бе поверена на медиатора Христина Славова и психолога Илия Крачев от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Двамата изложиха достатъчно доводи – в детската градина детето се среща със свои връстници, завързва приятелства, научава се да мисли и преценява как да постъпи в различни ситуации, усвоява важни социални умения и най-важното – да общува на български език.

„Моят син вече ходи на училище, но още не може да си напише името“, репликира майка от първия ред, но после признава, че момчето не е посещавало нито един ден детска градина.

Ролята на мотиватор сама си възложи и Евгения Попиванова – главен организатор на срещага и директор на детска градина „Щастливо детство“.

„За да може да се справя добре в училище, детето трябва да е ходило на детска градина. Не бива да го пращате при нас само защото ще го гледаме през деня, а понеже ще го научим на български език и на отговорности. Знаете ли, че има амбициозни деца, които завършват успешно училище и стават студенти“, казва Попиванова и дава за пример Сашо и Мими от махалата. И двамата са от бедни семейства, но вече студенти по медицина, които идват да преглеждат малчуганите от „Щастливо детство“ – градината, в която те са били някога. За да е в час с нагласите в квартала, тя се записала и за преброител. Така установила, че бивш неин възпитаник от улица „Малина“ вече е третокурсник в НАТФИЗ.

„Ако не сложа „лесните“ обувки и не тръгна да ги събирам от махалата, няма да мога да се похваля с 60% твърда посещаемост“, признава Попиванова и показва кецовете, с които е обута, когато й предстоят обходи. А те съвсем не са само в началото на годината. Случвало се даже да сваля бащите от бусовете, за да търси сметка защо детето е отсъствало. Почти няма семейство в махалата, което да не я познава, така че вдъхва респект и думата й се чува.

Днес може да се похвали със 160 деца, които реално посещават детската градина. Плаващите са 15-20%, което за квартала е невероятен успех. Използва контактите си с различни неправителствени организации и институции, за да осигурява безплатни стоматологични прегледи на децата. Тя и колегите й непрестанно работят по проекти, за да осигурят социализацията на малчуганите от „Столипиново“, като включително ги водят на театър, кино и мюзикъл.

„Трябва да се създаде доверие между детската градина и семейството. Тогава може да се изисква и няма опасност като дадеш книжка за домашно четене, тя да отиде в печката или да се върне смачкана. Нямам нито едно отпаднало дете до 4 клас“, отчита Попиванова.

МОН

За три седмици от началото на учебната година екипите за обхват в образователната система в цялата страна са посетили 9250 семейства, чиито деца не посещават училище. От 16 септември т.г. 1222 групи от учители, психолози, социални и здравни работници, медиатори, полицаи и служители на други институции търсят незаписани или отпаднали ученици по домовете им, провеждат срещи с родители и се опитват да накарат децата да влязат в клас.

Днес министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се включи лично в един от екипите за издирване на деца извън образователната система в 4. ОУ „Г. С. Раковски“ в Берковица.

Към началото на октомври т.г. 94,13% от децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в страната са записани в детска градина или училище. Най-много са в Габрово (98,12%) и Благоевград (97,99%), а най-малко – в Кърджали (88,67%) и Шумен (84,67%). Целта на екипите по обхват е да доведат или задържат в училище над 46 000 деца.