Вузът запълни 60 на сто от местата, обявява допълнителен прием за 46 специалности

„Психология“, „Право“ и „Софтуерно инженерство“ попадат в топ 3 на специалностите с най-високите минимални балове при второ класиране в Пловдивския университет. За задочно „Психология“ последният приет е с 33.78, за „Право“, редовно обучение минималният е 31.64, а за  „Софтуерно инженерство“, редовно – 31.16.

59,94% от местата са заети на първо класиране, отчитат от висшето училище. Приетите и вече записали се първокурсници са 2 342, от които 1 951 ще се обучават по държавна поръчка, а 391 – срещу заплащане.

Днес се обявяват резултатите от второ класиране, като срокът за записване на приетите и подаването на декларации за участие в трети етап е от 18 до 21 юли 2023.

В специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – мъже, са запълнени обявените места в редовна и задочна форма по държавна поръчка. От висшето училище обявяват  засилен интерес и към „Теология“, като 86% от местата в редовна форма са запълнени.

Третото класиране ще бъде обявено на 24 юли 2023 г. Записването на приетите ще е от 25 до 28 юли.

Университетът обявява допълнителен прием за 46 специалности във Физико-технологичния факултет, Факултета по математика и информатика, Химическия факултет, Филологическия факултет, Философско-историческия, Биологическия, Педагогическия, Факултета по икономически и социални науки. Срокът за подаване на заявления е от 18 до 28 юли.