Ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков е избран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Той смени на поста бившия ректор на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев, който оглавяваше органа два мандата. Организацията обединява ръководствата на всички български университети с различни мащаби, полета на обучение и научни дейности.

За поста бе номиниран и ректорът на Националната спортна академия проф. Николай Изов. Проф. Герджиков беше избран с 26 на 20 гласа при анонимен вот.

В Съвета на ректорите участват 49 от общо 51 университета в България. Зам.-председатели ще бъдат ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев и ректорът на Бургаския свободен университет проф. Галя Христозова. Главен секретар ще е ресторът на УНСС проф. Димитър Димитров.

„Съветът на ректорите трябва да се превърне от един консултативен орган, чието мнение може и да се пренебрегне, в авторитетна организация, чийто глас се чува“, каза новият председател.

Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство,оглави Етичната комисия към Съвета. Ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева бе избрана в Управителния съвет на организацията.