Ръководителят на катедра „Биотехнологии“ е екипът му проучват биологичната активност на различни природни съединения, продукти и компоненти на храни, оборудват нова лаборатория с подкрепата на бизнеса

Технологии за получаване на ново поколение биоматериали, базирани на ядливи базидиомицетни гъби, са във фокуса на вниманието на чл.-кор. проф. дтн Алберт Кръстанов, ръководител на катедра „Биотехнологии“ в Университета по хранителни технологии. Mицелно базираните биокомпозити представляват изключителен интерес, както от гледна точка на екологията и въвеждането на „зелени“ иновативни индустриални технологии, но и са в пълно съответствие с принципите на кръговата икономика и нейното устойчиво развитие.

Заради това и редица други свои проучвания професорът отново бе включен в първите 2% на класацията на Станфордския университет (САЩ) за влиянието му като учен върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г. Той попада в престижната класация за трети път и е сред малкото български учени, чиито проучвания се публикуват в реномирани издания и се цитират от колегите им по цял свят, в случая повече от 5000 пъти.

Мицелно базираните биокомпозити са напълно естествени, биоразградими и могат да бъдат подложени на компостиране след завършване на цикъла им на употреба. Физико-химичните, механични и термодинамични характеристики на мицелно базираните биокомпозити са конкурентни на синтетичните полимери и им позволяват с успех да се използват в строителството, архитектурата и дизайна, текстилната, опаковъчна и други промишлености.

Проф. Кръстанов коментира, че високите постижения са резултат на екипната работа в катедрата, както и на партньорството с колеги от други университети у нас и в чужбина, какъвто е университетът в Падуа, Италия. А публикациите в тази област са с висока цитируемост.

Той посочи още, че към биоматериалите, върху които работи със своя екип, вече проявяват интерес много фирми, с които катедрата поддържа отношения. С помощта на представители на бизнеса тук и зад граница в момента в четвърти блок в УХТ се оборудва нова модерна лаборатория, където се работи и върху новоизолирани (и идентифицирани) представители на медицински гъби, които имат впечатляващ потенциал в получаването на продукти (функционални хранителни полизахариди) с висока хранителна стойност и за приложение в медицината.

Друг проект, по който се работи съвместно с университет в Украйна, е създаване на цялостна  концепция за получаване и приложение на т.нар. „персонализирани пробиотици“. Продуктите ще бъдат предназначени за хора с конкретни здравословни проблеми и се базират на спецификите на персоналния микробиом на организма. Това е най-новата тенденция в приложението на пробиотиците като хранителна добавка с клинично доказани здравословни ефекти.

Друга област на проучвания в катедра „Биотехнологии“ е биологичната активност на различни природни съединения, продукти и компоненти на храни. Работим по 5 проекта, като дейността ни е свързана с определяне благотворното влияние върху имунната и храносмилателната система на човека, както и хранителна стойност, биодостъпност и бионаличност на хранителни вещества, заяви проф. Кръстанов.