Опитали сме се да разсъждаваме обективно, даваме нетипични оценки на личности, процеси и събития, заявиха авторите на среща с преподаватели по история в СУ „Константин-Кирил Философ”

 

„Ние сме учени, които стъпват върху документи. Опитали сме се да разсъждаваме обективно, даваме нетипични оценки на личности, процеси и събития, но всичко е основано на извори”. Това каза днес проф. Пламен Митев на среща с учители по история от областта в СУ „Константин-Кирил Философ”. Поводът беше представянето на помагалото „Моята България”, издание на фондация „Българска памет”. Идеята е да бъдат улеснени и учителите, и учениците от 5 до 12 клас.

Уроците са представени синтезирано в обем до страница-две, като илюстрациите не дублират текста. Авторите започват от Праисторията, минават през Античност и Ранно християнство, Средновековие, Българите под османска власт, Българско възраждане, Свободна България, за да стигнат до раздел „Комунистически режим”. Помагалото завършва с три теми за България след 1989 година – Преход към демокрация, България през 21 век и Български приноси за съвременната цивилизация. Наред с основните моменти от нашата история са включени и по-малко известни факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността на читателя.

Проф. Лизбет Любенова уточни, че тя и останалите трима колеги – автори на помагалото, съвсем не са работили инцидентно, а в продължение на две години са преразглеждали текстове и са си правили едни на други бележки. Неслучайно в него се съдържат и непубликувани в който и да било учебник документи. Доц. Веселина Вачкова, която в момента е и директор на Историческия музей в Перущица, добави, че българската история е видяна в контекста на световната и че няма факт в помагалото, който да може да бъде атакуван откъм доказуемост.

„Всеки урок се изпращаше предварително на членовете на екипа и след това се коментираше. Нищо, че всеки от нас е с различна специалност”, каза доц. Вачкова, която е автор на темите до 10 век. И добави: „В университета се налага да разбиваме щампи и матрици, защото студентите идват с клиширани знания от училище. Няма държава, която да живее извън времето и пространството. Нищо не се случва без знанието на Великите сили, независимо, че на някой му се иска историята да е красива. Ако не дадем обективна оценка, на какво ще научим децата”.