Кандидатстващите училища трябва да попълнят чеклист с данни за успех, въведени иновации и физическа среда, контакти с бизнеса, проекти и управленски капацитет

Професионални гимназии могат да получат статут на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Тази възможност дава проектът  „Модернизация на образователната инфраструктура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. За целта трябва да се извърши оценка на професионалните училища, въз основа на която да се определят тези, които да получат статут. В срок до 23 септември желаещите попълват чеклист, съгласно предварително утвърдена методология за оценка.

Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в дуални паралелки, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти, както и обучение на ученици от уязвими групи. Не без значение е дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Друг значим критерий, по който ще се оценяват гимназиите, е средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици през последните три учебни години.

Гимназиите ще трябва да опишат въведените от тях иновации в учебната дейност, участието си в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“.

Водещ критерий е и обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса или университетски преподаватели в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството.

Комисията, която ще решава дали да даде статут, ще отчита още капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие. Точки ще се присъждат за установено партньорство с висши училища, за наличие на вузове включително филиал, в сходни области на науката и висшето образование в радиус до 100 км, с които може да се работи в рамките на обща образователна екосистема.

До края на септември регионалните управления на образованието трябва да предложат на МОН професионални гимназии, които имат потенциал да се трансформират в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Училищата, които получат статут на центрове, ще създават екосистеми от умения за иновации на регионално ниво, ще работят и с центрове от други държави чрез международни мрежи за сътрудничество. Мрежите ще развиват модела за високи постижения в областта на професионалното образование.

 

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.