89,2% от анкетираните синдикални членове от Пловдив искат учебната година да започва на 15 септември

Всеки трети смята, че длъжността „директор на образователна институция“ трябва да бъде мандатна. Това показват данните от проучване по актуални въпроси от системата на средното образование, реализирано от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители. Онлайн допитването е проведено в периода 22. февруари – 2. март. Становището са изразили 1511 синдикални членове от 56 училища и 38 детски градини от община Пловдив.

Според 29 на сто от участниците в анкетата директорите не трябва да имат мандати. По мнението на 16,8 на сто мандатът трябва да е един и той да е 5-годишен, а други 20,5% изразяват становище за два. Болшинството – 39,9 на сто, са да има мандати, но без определен брой. Всички обаче смятат за задължително инспектирането и оценката на дейността на ръководителя на образователната институция, които да се правят от комисия с представители на синдикатите в нея.

Повечето от участниците в проучването са за участието на представители на СБУ в комисиите за избор на директори. Такова е мнението на 63,6 на сто. 14,6% са на обратното мнение, а 21,8 на сто не изразяват становище.

Над 89% от участвалите в допитването синдикални членове не желаят да се променя началото на учебната година и да се запази традицията това да е 15 септември. 7,9 заявяват, че са готови да влязат в класните стаи през първия понеделник на септември, но при положение, че се увеличи продължителността на есенната, коледната и междусрочната ваканция.

На въпроса дали е необходимо детските градини да преминат на делегирани бюджети като второстепенни разпоредители, подобно на училищата, 36,7% отговарят утвърдително. Против са 23,7%. Повечето обаче не изразяват позиция – 39,6 на сто.