get-blog-image

В Деня на народните будители учените, служителите и работниците в Българската академия на науките и Селскостопанската академия ще проведат протестно мълчаливо шествие под наслов „Искаме ли да има наука в България”. Очаква се в него да се включат около 2000 души. Основните искания са за eжегодно увеличение на средствата за наука за достигане на целта, която България си постави – бюджетът за научноизследователска дейност да стигне 1.5% от БВП до 2020 година.

Друго искане на учените е за повишаване на възнагражденията на заетите в БАН и ССА за ускорено достигане на средната работна заплата в страната.

Над 420 млн. лева ще отидат за наука през следващата година, заяви зам.-министърът на образованието проф. Иван Димов, който се срещна вчера с ръководството на БАН, Селскостопанската академия, синдикатите в науката и Националното представителство на студентските съвети. Бюджетът на БАН е увеличен с 6.8% за 2017 година – от 73 на 78 млн. Това е повече, отколкото за висшите училища, където средствата нарастват с 2.8%.

В науката ще влязат още 350 млн. лева през следващата година по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.  Младите учени са стимулирани по проект, за който са отделени 2 милиона.