Красимир Вълчев призова за политика на десегрегация в градовете на форум с представители на местната власт

„Национална цел е да увеличим приема в професионално образование и в профили и професии, свързани с математиката, техниката, природните науки, т.е. повече технически гимназии и повече профили в тези области в другите училища”. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев пред повече от 400 представители на местната власт – кметове и председатели на общински съвети, които участваха във форума „Общински мандат 2019 – 2023 – приоритети при взаимодействието с централната власт“. По думите му преструктурирането трябва да бъде обвързано и с целта за преминаване към едносменен режим.

Като добър пример за сътрудничество между държавната и местната власт той посочи работата на екипите за обхват в детските градини и училищата. Министърът заяви, че и занапред ще се инвестира в материалната база, но с акцент не саниране, а подобряване на средата и мотивиране на интереса за учене. Това означава повече модерни кабинети и повече иновации. Той призова общините да използват отпуснатите им средства за организиране на междуучилищни дейности, както и да провеждат политика на десегрегация в градовете.