Предвижда се да стартира отворена платформа за всички от тази есен

Образователната програма на Европейския парламент у нас, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще започне в променен формат през новата учебна година.

Програмата за училища посланици на ЕП се провежда от четири години, през които са утвърдени 100 такива училища. Досегашните участници в нея ще продължат да бъдат посланици и могат да продължат да работят по програмата в новия формат и през следващите четири години – до 2024 г.

От тази есен програмата ще премине към тригодишен цикъл, за да се осигури по-голяма устойчивост на резултатите, разрастване на обхвата във всяко от участващите училища,  разпространение придобитите знания сред училищната общност. През първата година от присъединяването си към Програмата училищата започват от ниво 1. Ще бъде организиран встъпителен семинар за старши посланици, който ще включва срещи с членове на ЕП и Бюрото в България, презентации, практически занятия, групови дискусии, дебати. На него всяко училище ще получи „пътна карта“ и инструменти за изпълнение на целите на Програмата. В ниво 1 училищата ще се фокусират върху  дейности за приобщаване на училищната общност и родителите, срещи с органи на местната власт. Ниво 2 през втората година предвижда дейностите да бъдат насочени към посещения на национално равнище: парламент, президентство, омбудсман, а старшите посланици ще имат право да бъдат канени на специалните обучения за учители в Брюксел. Младшите посланици ще имат за задача да разширяват обхвата на Програмата, като се опитват да достигнат до цялата местна общност чрез прояви извън училище. През третата година училищата вече ще се считат за „експерти“ в прилагането на Програмата и ще се стремят да разширят обсега ѝ до възможно най-голям брой ученици в училището и членове на местната общност. Те ще бъдат „ментори“ на новоприсъединилите се училища, ще съдействат за организирането на съвместни прояви с тях, като открити уроци и общи кампании. След третата година училищата, които са преминали през целия цикъл, стават „почетни“ училища посланици. Ако все още са мотивирани да продължат да участват, могат да рестартират цикъла с нови проекти и дейности, като включат и други учители като старши посланици и обновят и разширят състава на младшите.

В края на всяка учебна година училищата ще могат да заявят дали желаят да продължат участието си в Програмата. Учебните помагала ще станат общодостъпни и ще бъдат публикувани в новия европейски сайт на Програмата, който се очаква да бъде пуснат през есента на 2020 г. Тогава се предвижда да стартира отворена европейска платформа за всички училища посланици, в която ще бъдат включени само онези от тях, които желаят да продължат активното си участие.

Успоредно с това се подготвя и специална група за е-туининг само за училища посланици, която ще им позволи по-лесно да се свързват с други училища посланици от цяла Европа за съвместни проекти и инициативи. На национално ниво също ще бъде избрана затворена електронна платформа за комуникация между училищата, която да надгради настоящата фейсбук група на училищата посланици, с цел да се споделят добри практики, да се насърчава работата в мрежа и да се подпомага обективното оценяване на училищата.