2111082194

Общинският кръг на олимпиадата по български език се премества от 7 на 10 януари. Промяната се налага, заради сложната метеорологична обстановка и грипната епидемия. Заръката към директорите е да информират своевременно учениците и родителите.

По разпореждане на МОН началниците на регионалните управления по образованието могат сами да определят датите за провеждане на общинските кръгове на ученическите олимпиади. Новата дата за олимпиадата по руски език е 11 януари.

При невъзможност да бъде спазен срокът за провеждане на общинските кръгове, от РУО трябва да ги организират и проведат в неучебни и неработни дни, но не по-късно от 10 дни преди провеждането на областните кръгове.

За физика и математическа лингвистика темите и критериите за оценяване на общинския кръг се предоставят от експерти в МОН. В случай, че те не могат да бъдат използвани на съответната дата от календара на министерството, експертите от РУО ще изготвят темите и критериите за оценяване за новата дата на общинските кръгове.