Изместват със седмица графика за провеждането на НВО след 7 клас, отделят на различни дати изпитите в 10 клас

По-малко текущи оценки по учебните предмети, различни дни за националното външно оценяване в 7. и 10. клас и по-късни дати за изпитите за седмокласниците. Тези промени в организацията на учебния процес обяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той отново подчерта, че за екипа на Министерството на образованието и науката е от първостепенна важност да положи основите на стратегическа промяна в начина, по който се подготвят учениците, а оттам – и в начина на оценяването им.

Важна промяна, върху която министърът акцентира, е намаляването на минималния брой на текущите изпитвания по модулите (от 2 на 1) и по учебните предмети, изучавани с 4 и повече часа седмично (от 4 на 3). Това ще стане с изменение на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Предвижда също да се даде възможност за ангажиране на учениците с изследователска проектна дейност, която може да отнеме и по-продължителен период.

Датите за Националното външно оценяване на седмокласниците през следващата учебна година се изместват с една учебна седмица по-късно, за да имат повече време за подготовка, съобщи проф. Цоков. Заедно с това се разделят изпитите на 10-класниците, като те ще се провеждат в различни дни, а не както до сега – едновременно. „По този начин ще се облекчи и организацията в редица училища в дните на изпитите“, обясни министърът.

„За първия месец, в който екипът ни работи, успяхме да набележим тези промени, които могат да започнат да действат още от идващата учебна година. Заедно с това продължава работата и по стратегическите изменения, които да започнат по-сериозна реформа“, обясни проф. Галин Цоков и анонсира, че до края на седмицата ще бъдат публикувани за обществено обсъждане и промени в учебните програми.

Решен е проблемът с финансирането на работата на образователните медиатори в системата на предучилищното и училищното образование, съобщи още министърът. Средствата за тази година ще бъдат обезпечени от бюджета на МОН, а за следващата ще бъдат отпуснати целево малко над 10 млн. лв. от държавния бюджет. В наредбата се въвежда нов елемент за финансиране на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, чрез който ще се предоставят целево средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя, в рамките на определените с работни места за тези служители. Благодарение на тяхната работа в системата на образованието са обхванати 2 800 ученици, застрашени от отпадане. Борят на достигнатите родители от образователните медиатори е над 14 000.

Създава се картата, наречена и съкровищница, на иновациите в нашите училища. Това каза още министър Цоков. По думите му вече е приключило обобщаването на информацията като в нея е описан характерът и срокът на действие на съответната иновация. „През следващите седмици предстои визуално да се представи по-добре и по-оперативно тази информация, за да може всеки училищен директор, учител или експерт в областта на образованието, с едно кликване да види характера на иновацията, която се реализира в съответното училище“, обясни министър Цоков. Той подчерта, че ще се даде възможност иновациите, които се случват в последните години в нашата образователна система, да бъдат по-видими и анализирани от експерти в областта на образованието и така бъдат по-лесно мултиплицирани и в други образователни организации.

Министър Цоков представи и нов модул в програмата „Иновации в действие“, който  е насочен към създаване на пет училищни лаборатории за иновации в рамките на образователната система. Те ще бъдат фиксирани в пет отделни училища, които най-добре реализират иновации в съответната област. Лабораториите ще са в направления, важни за промяната в нашата образователна система като например предприемачество и финансова грамотност, зелена енергия, проектно базирано обучение и интегрирано знание. В рамките на тези лаборатории ще бъдат привлечени учители и директори от други училища, за да могат да видят как се случват иновациите в съответното училище.

 

Ваканции през учебната 2023-2024 г.

От 1 до 5 ноември 2023 г – есенна ваканция

От 23 декември 2023 г. до 2 януари 2024 г. – зимна ваканция

От 3 до 5 февруари 2024 г. – междусрочна ваканция

От 30 март до 7 април 2024 г. – пролетна ваканция за учениците от 1. до 11. клас Дванадесетокласниците ще почиват от 5 до 7 април.

НВО

  1. клас

Националните външни оценявания ще са на 27 и 28 май

  1. клас

– български език и литература – 17 юни

– математика – 19 юни

  1. клас

– български език и литература – 10 юни;

– математика – 12 юни.

ДЗИ

– 17 май – български език и литература

– 20 май – втори задължителен ДЗИ

– 22-31 май – ДЗИ по предмети по желание

Втората сесия за матурите ще се проведе през август. На 22 – български език и литература, на 23 август – втора задължителна матура

Дните, в които се провеждат изпитите след 7. клас и матурите, ще са неучебни.

1 КОМЕНТАР

  1. Що за подигравка е тази междусрочна “ваканция” от един ден?? Събота и неделя са си почивни така или иначе… И остава един ден!! Ваканция ли го наричат??

Коментарите са затворени.