Ректорите на медицинските университети на среща в Пловдив

Формиране на работни групи, които да работят за промяна на Единните държавни изисквания за специалностите в медицинските университети. Около тази идея се обединиха днес ректорите на четирите висши училища в страната, които подготвят медицински кадри. Домакин на срещата бе Медицинският университет в Пловдив.

Проф. Ани Белчева – зам.-ректор по учебна дейност при МУ-Пловдив, сподели опита на Стоматологичния факултет, свързани с промяна на държавните изисквания. При обсъждането на съвместните учебни програми за бакалаври, магистри и специализанти акцентът бе поставен върху необходимостта от сериозна предварителна подготовка и координация.

Ректорите обсъдиха и създаването на организация, която да представя пред институциите специфичните за медицинските университети интереси и да съдейства за вземането на решения, адекватни на академичните потребности.

Гостите разгледаха просторния Аудиторен комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен център и Комплекса за транслационна невронаука.