„Знам и мога“ ще се проведе на 23 януари, а на следващия ден – по математика за 4. и от 8. до 12. клас

Извънредната епидемична обстановка и обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 5. до 12. клас до края на януари налага промени в датите на олимпиадите по някои предмети.

Общинският кръг на националната интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ ще се проведе на 23 януари от 9 часа. Първоначалната дата бе 30 януари. В срок до 18 януари училищата трябва да подадат имената на желаещите да се явят четвъртокласници.

Учениците от 4. и от 8. до 12. клас ще се явяват на общинска олимпиада по математика на 24 януари, т.е. с ден по-късно от първоначално определената дата. Най-късно до 23 януари трябва да се проведе олимпиадата за учениците от 5. до 7. клас.

Училищните комисии за провеждане на общинския кръг на олимпиадата по информационни технологии трябва да изпратят на училището координатор – Математическата гимназия, протоколи с допуснатите до областния кръг проекти. Срокът е 14 януари.