Да не се допуска загуба на земеделски земи при преобразуване и закриване на училища, предлага просветното министерство за одобрение в МС

Въвеждането на задължителна подготовка на 4-годишните,  контрол върху училищните настоятелствата, регламентиране на обучението в електронна среда и недопускане на загуба на земеделски земи при преобразуване и закриване на училища. Това са промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които МОН е внесло за одобрение в Министерски съвет.

„По отношение на 4-годишните, това е възрастта, която е определяща за когнитивното, социално-емоционалното и езиково развитие на децата. Лишаването им от образователна среда в този период е пагубно за тяхното обучение, особено когато става дума за деца, чийто говорим език в семейството не е български. Всяка допълнителна година има значение за техните образователни резултати. Нашите анализи показват, че децата от семейства, в които липсва отношение към образованието, но са били обхванати в предучилищна възраст, много по-често достигат до гимназиално образование и придобиване на професионална квалификация“, коментира първата от промените министърът на образованието Красимир Вълчев.

Според проведена анкета сред 5 600 учители, 92% виждат голяма разлика в образователните резултати между обхванатите и необхванатите в предучилищно обучение 4-годишни деца. Между 91 и 92 на сто са включените на 5 години в системата на предучилищно образование, едва 78% са 4-годишни. 14% са необхванатите деца и те са предимно от семейства, в които майчиният език не е български.

По повод недостига на места в детските градини на големите градове, Красимир Вълчев обяви, че Министерството на образованието и науката предлага 3-годишна програма на стойност 210 млн. лева за строителство и реконструкция на училища и детски градини. За тази и следващата година ще бъдат предоставени 140 милиона минимум.

„След 2021 година ще зависи от друго правителство, но мисля, че никое не би се отказало от изпълнението на такава програма. Тези 210 милиона ще бъдат разделени малко повече за детски градини повече, но ще има за построяване на нови и за надграждане на училища. Това няма да реши проблема с двусменния режим“, каза още министърът.

Предлага се със законова промяна при извънредни обстоятелства като “дървени” и грипни ваканции веднага да се преминава към обучение в електронна среда. По думите на Вълчев системата вече е подготвена. Социалните партньори в образованието се договориха преди седмица до 20% от учебния план след четвърти клас да се провежда в електронна среда от разстояние, за да не се налага учениците да стават прекалено рано или да си тръгват прекалено късно от училище.

Децата трябва да учат електронно не само вкъщи, но и в класната стая. В следващите години се предвиждат повече средства за електронизация на учебния процес. Всеки ученик и всеки учител трябва да има по един компютър в училище, подчерта министърът.