2 (11)

Заместник районният прокурор на Пловдив Димитър Беличев изнесе открит урок пред десетокласници от Френската гимназия. Темата бе за конституционните права и задължения на гражданите,  функцията на съдебната власт и защитата от посегателства в интернет бе разисквана в часа по етика и право, съвместно с преподавателя Донка Алексиева.

„В Конституцията на Република България са записани нашите основни права и по силата на този основен закон властта у нас се дели на изпълнителна, законодателна и съдебна. Вие трябва да си знаете правата и да имате уважение към държавните органи, защото те работят, за да живеем спокойно“, обясни на учениците Димитър Беличев.

Прокурорът разказа, че съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, а при осъществяване на своите функции съдиите, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Учениците се интересуваха каква е точно ролята на представителя на държавното обвинение, дали присъства на оглед на всяко местопроизшествие, колко време може да продължи едно разследване за тежко престъпление и при всички случаи ли внася обвинителен акт в съда.

„Всеки случай, при който има повдигане на обвинение спрямо определен човек, трябва да се докаже. В нашата работа спазваме правата на гражданите. Наказанието е не само възмездяване за извършеното престъпление, но има и превантивен ефект“, допълни още прокурор Беличев.

Магистратът разкри пред учениците и опасностите, които дебнат в интернет пространството, като и сподели опита си по такива дела. Преди няколко дни той се върна от Международна конференция в Букурещ, където магистрати от различни европейски държави са обсъждали същата тема.

“Учениците са много по-мотивирани, когато се осъществява реална връзка с представители на институциите т.е. на теорията с практиката. Така те имат възможност да се запознаят с реални казуси. Това е добър опит, който трябва да се развива, защото е позитивен и ефективен“, сподели преподавателят Донка Алексиева.