Зрелостниците получиха като подарък Конституцията

Пловдивски прокурори изнесоха открити уроци пред 12-класници на Националната художествена гимназия “Цанко Лавренов”. При спазване на всички противоепидемични мерки, магистратите проведоха среща със зрелостниците в рамките на Образователната програма на Висшия съдебен съвет – “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.  Тази година програмата се провежда съвместно от Апелативна, с Окръжна прокуратура и Окръжен съд – Пловдив.

Магистратите разкриха любопитни подробности за професията на прокурора, съдията и следователя, разясниха разделението на властите според Конституцията, говориха за превенцията срещу употребата на наркотични вещества и престъпления, извършвани от наркозависими лица, както и за достъпа до правосъдие.

Часовете на класа се превърнаха в дискусии, а в края на урока всеки ученик получи като подарък Конституция на Република България.

През следващите седмици предстои прокурорите и съдиите да се срещнат и с десетокласниците от НХГ “Цанко Лавренов” и с учениците от 11 клас на Хуманитарната гимназия.