Прокурори от Районна прокуратура – Пловдив гостуваха в часове на класа по образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Пред четвъртокласници от СУ „Софроний Врачански“ и гимназисти от СУ „Св. Климент Охридски“ прокурорите Димитринка Русинова, Димитър Костов и Николай Недялков изнесоха лекция за професията на магистрата, конституцията на Република България, правата и задълженията на гражданите, разделението на властите. Заедно с учениците те дискутираха какви са опасностите от употребата на наркотични вещества и какви рискове крие сърфирането в интернет пространството.

Образователната програма се реализира съвместно с МОН, като целта е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.