Училища, детски градини и центрове за подкрепа попадат в обхвата й, тъй като са небитови  крайни клиенти

Образователните институции също ще могат да се възползват от Програмата за компенсация на разходите за електроенергия, тъй като небитови крайни клиенти. Това стана ясно от писмо на министъра на образованието проф. Сашо Пенов след отправено запитване по Министерство на енергетиката. В него министърът е изразил становище, че би следвало да е допустимо и те да се ползват от мерките. Според отговора на енергийното ведомство безспорно е установено, че детските градини, училищата и центровете за подкрепа се явяват крайни клиенти, тъй като закупуваната от тях енергия не е за битови нужди, а за собствено ползване за осъществяване на основната им обществена функция. Поради което автоматично попадат в обхвата на програмата, която е за периода 1 октомври – 31 декември 2022 г.

Компенсацията ще бъде предоставена чрез доставчика, с който небитовите крайни клиенти имат сключен договор за доставка на еленергия чрез намаляване на дължимата за плащане сума. Компенсациите ще бъдат изплащани до 31 март 2023 г.

Размерът на предвидената подкрепа се изчислява на базата на количествата активна електроенергия, върху която следва да се начисли цена „задължение към обществото“ за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Този размер се изчислява като сто на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на Българската независима енергийна борса за съответния месец и базовата цена от 250 лв/MWh.

Още през лятото директори алармираха, че кризата с газа и липсата на достатъчно средства за отопление могат да доведат до принудителни ваканции или обучение от разстояние. Въпреки  20-процентното увеличение на издръжката за гориво и отопление, за някои учебни заведения то се оценява като недостатъчно.