Правителството гласува 21 000 лева за обезщетения на напускащите системата

11 000 души – 8100 педагози и 2900 непедагогически персонал, ще се пенсионират до края на декември, сочат прогнози на МОН. Повечето ще освободят позициите си поради пенсиониране, други – заради закриване или преструктуриране на учебното заведение. Твърде възможно е бройките да се окажат повече от планираните и да се наложи увеличение на парите за това перо, както това се случи предходни години.

Правителството отпусна в сряда 20 792 899 лв., които са предназначени за обезщетения на напускащите системата преподаватели. Средствата са планирани и са по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 г. С тази сума ще се покрият направените от училищата разходи за обезщетения за месеците май-юни 2019 г.

Общо по програмата до края на годината са заложени 36.5 млн. лв. От 2015 г. средствата по нея растат неизменно, като започнаха от 17 млн. лв.

На педагогически специалист при пенсиониране се полагат до 10 брутни работни заплати, а на непедагогическия персонал – до 8. Не се финансират или се възстановяват получените обезщетения, ако след прекратяването на трудовите отношения човекът бъде нает от същия работодател в срок до 5 ноември 2019 г. Програмата обхваща всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.