Външното оценяване ще е в рамките на един учебен час и ще се проведе на 7 ноември в избрани за представителната извадка училища

Външно оценяване на четивната грамотност на шестокласниците ще се проведе на 7 ноември. От Центъра за оценка на предучилищното и училищното образование ще изготвят представителна извадка, която включва 5600 ученици от 280 училища в страната. Целта е да се направи мониторинг на прилаганите мерки към подобряване качеството на обучение и да се апробират нови елементи при организацията на външните оценявания.

Учениците ще решават тест в рамките на един учебен час, който ще провери уменията им да работят с различни видове текст. Форматът ще е аналогичен с този на международните оценявания. Тестовите варианти ще се изпратят в деня на изпита по електронна поща в Регионалните управления на образованието, откъдето ще ги предоставят на избраните за участие училища час преди началото.