Измерването на входното равнище ще се проведе между 2 и 6 октомври в рамките на един час

2143-1-obrazovanie

Функционално грамотни ли са учениците, постъпили в 9 клас през новата учебна година, ще проверява просветното министерство. Измерването на входното равнище ще се проведе във всички училища в периода от 2 до 6 октомври. Учениците ще имат време за работа 60 минути.

Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование ще изпрати два варианта на тестове,  ключ с верните отговори, критерии за оценяване на задачите със свободен отговор и скала за преобразуване на точките в цифрова оценка.

Училищата следва да създадат организация за провеждане на теста в часовете по български език. Проверката ще правят учителите, които преподават в съответната паралелка, след което ще анализират данните и ще предприемат мерки за преодоляване на дефицитите.

Предстои  Министерски съвет да вземе решение за Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017-2018 г. В този документ се предвижда тест за установяване на входното равнище на функционалната грамотност на учениците в 9. клас.